ActiveSchool

ACTIVESCHOOL

ActiveSchool kapsamlı bir web tabanlı, bulutta çalışan kayıt, başvuru, ve e-öğrenme sistemini barındıran Bütünleşik bir platformdur. Öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve idari kadro için iletişim, işbirliği, bilgi paylaşımı, verimlilik ve eğitim ortamları sunmaktadır.

30 yıllık sahadaki  eğitim ve öğretim teknolojileri tecrübesinin sonucu olarak, okulun tüm paydaşlarının faydası düşünülerek tasarlanmış bir yazılımdır.

Bir portal yapısı içinde sosyal medya, e-öğrenme ve oyunlaştırma yapılarını içinde bulundurmaktadır.

Slayt 18
1820