Educate

Her ölçekteki kurum ve kuruluşun uzaktan eğitim ihtiyaçlarına cevap veren AcsoEducate eğitim ortamlarınız için verimli ve ölçeklenebilir bir sistemdir. Kurumlar hizmet içi eğitim, müşteri, üye ve paydaş eğitimlerini en elverişli şekilde sistem üzerinden yürütebilirler.

K-12 ve üniversiteler ise güçlü ve denenmiş altyapısı sayesinde pek çok kazanım elde edebilirler. Özellikle eğitim kurumları için aşağıdaki kazanımlar sistemin güçlü yanları olarak ifade edilebilir. 

AcsoEducate Kazanımları

Okul Kazanımları

 • Tüm kullanıcılar (öğrenci-öğretmen-veli-yönetici) yetkili olduğu ekranlara erişebilir.
 • Duyuru ve haberlerin yönetim ve öğretmenler tarafından kolayca yapılmasına olanak sağlar.
 • Okul ile ilgili yetkiye bağlı durum raporları almanızı sağlar.
 • Öğretmen-Öğrenci-veliler arasındaki e-mail trafiğini kolayca yönetir.
 • Kişileştirilmiş Öğrenme Ortamı sunar.
 • Öğrenci Merkezli esnek yapı sunar.
 • Verimli Ölçülebilir sistem sunar.

Öğrenci-Veli Kazanımları

 • Öğrenci okul tarafından gönderilen duyurulara kolayca ulaşır.
 • Öğretmen tarafından hazırlanan içerik, ödev ve çalışma kağıtlarına ulaşır.
 • Öğretmenlerinin önerdiği kitapları okur
 • Takvim sayesinde planlarını organize eder
 • Arkadaşları ile ortak ödev ve projeler yapar
 • Kişisel ve akademik gelişim ile ilgili dersleri alır.
 • Sosyal sorumluluk projelerini takip eder.

Öğretmen Kazanımları

 • Zümre arkadaşları ile dosya paylaşımı yapar
 • Sistem içerisindeki içerik ve soru hazırlama araçları ile öğretim materyalleri hazırlar.
 • Bilgisayar ortamında farklı araçlarla hazırladığı dersleri sunar.
 • H5P ile etkileşimli alıştırmalar hazırlar ve sunar.
 • Sistem üzerinden öğrencilere geri dönüt verir.
 • Online sınav yapar.
 • Akademik ve Kişisel gelişimi için yönetim tarafından atanan dersleri alır.
 • Yoklama yapar.
 • Elektronik oylama yapar
 • Hazırladıkları içerikleri sunar.
 • Anket yapar.
 • Forum ve Blog uygulamalarını uygun derslerde ders materyali olarak kullanır.